2015. október 26., hétfő

①⓪⓪① teória


Tolkien nem csak a nőket gyűlölte, a törpöket is, a törpnőket meg pláne. Ezt gondolhatja szegény mezei olvasó abból, hogy alig méltatta említésre az előbb felsoroltakat. Ennek a mérhetetlen mellőzésnek az eredménye, hogy az interneten egymás hegyén-hátán torlódnak a spekulációk. De pontosan miről is?


A Mester azzal, hogy ignorálta Díst, egy lavinát indított el. Nem elég, hogy nem tudunk semmit az egyetlen név szerint említett törpnőről, a szerelméről szóló információink is nulla körül mozognak.
Miután a Hobbit c. film a középpontba rángatta Filit és Kilit, akik nagy sikert arattak, a fanok nem engedhették meg maguknak, hogy elméletek nélkül hagyják a Durinok múltját, így ezer és ezer ötlet látott napvilágot. Ezek közül szeretném bemutatni azokat, amiket én is elképzelhetőnek tartok.

A kérdés - Ki volt Fili és Kili apja? A) verzió

A kánon kimondja, hogy egy ismeretlen törp, aki csatában vesztette el életét. Néhány lelkes rajongó a törpök családfáját tanulmányozva kiköveztette, hogy Vilinek hívhatták. Ezt azzal indokolták, hogy Durin népénél apáról fiúra szállt az utolsó szótag a névből, szóval Kiliből és Filiből kiindulva az apa csak XY+li lehet. Ezzel nem értek egyet.


Figyeljük meg a családfát!(Katt a képre.)
Jellemző a törpöknél az in-re végződő név, a népszerűség okozójának a Durin iránti tiszteletet gondolom. Egyébként az -i végződés sem ritka, a szót alkotó magánhangzók közül az -o, -u, -a, -i (és ezek hosszú változatai), a mássalhangzók közt pedig a -d, -r, -t, -n gyakoriak. Előfordul a mássalhangzó torlódás, lásd: Thrór, Thráin, de gyakoribb, hogy csak két mássalhangzó követi egymást. A törpnevek legfeljebb kétszótagúak.
A hagyományos törpnevek morgósak, pattogósak, leginkább egy mogorva medve jut róluk eszünkbe. Ezzel szemben a Kili és a Fili meglepően dallamos, lágy hangzású.
Ezt felismerve páran kijelentették, hogy a testvérpár neve minden, csak nem törpös. Nem álltak meg ennyinél, és egyenesen tündeszerűnek titulálták.Igen, ott van a jogosnak tűnő ellenérv, miszerint a tündék és a törpök utálják egymást, kvázi lehetetlen, hogy bármilyen romantikus kapcsolat kialakuljon közöttük, és így tündenevet kapjon egy törp. Viszont egy aprócska funfact merészen integet a kánon háta mögül: Thorin nagybátyja féltünde volt.

Tehát a testvérpárnak tündés neve volt, és ott motoszkálhat az agyunk hátsó zugában, hogy talán a Szépek Népéből való volt az apjuk
"Egy név nem bizonyít semmit", verheti most az asztalt az ellentábor.
Tegyük fel, hogy nem bizonyít semmit. Tegyük fel, és most próbáljuk megmagyarázni, hogy ha Dísnek valóban egy jóravaló törp párja volt, aki büszkén, csatában halt meg, miért nem tudja senki a nevét? Senki az égadta világon.

Egy törpöt nem lett volna oka titkolni; egy tündét igen.

Az A) teória szerint Dís szerelmes lett egy tündébe, majd megszülettek gyermekeik, Fili és Kili.
Míg Fili megtartotta törpökre jellemző kinézetét (pl. hosszú, görbe orr; dús, bár rövid szakáll; húsos fülek; zömök testalkat), párhuzamot mutatott a tündék halkszavúságával és türelmével. Kilinél ellenkező a helyzet: ő hangoskodó, forrófejű, meggondolatlan, mint a törpök általában, arcszőrzete viszont ritkás, keskeny arca és hegyes álla van, valamint hegylakó népére nem jellemző módon jól bánik az íjjal. 
Thorin tudomást szerzett arról, hogy egy tünde hagyta magára hagyta a húgát, és ez szította gyűlöletét az egész faj irányába.

Az elmélet:
Fili és Kili féltündék.

Ellenérv:
Tolkien törpöt jelölt meg apaként, és a Hobbit c. könyvében egyetlen szóval sem utalt arra, hogy a testvérpár kevesebb törpökre jellemző külső vagy belső tulajdonsággal bírna. A filmszereplők kinézete viszont Peter Jackson rendező elképzelése alapján valósult meg, akinek rengeteg jegyzet, levéltöredék és utalás állt rendelkezésére a karakterek kialakításához, melyek a Hobbit (~ A babó) megírása előtt nem léteztek.


B) verzió

Egyes forrásokban utalnak arra, hogy Thrór fiának, Thráinnak volt egy afférja Bakacsinerdőben. Így született a félvér Thorin és Dís, akik az elképzelés szerint valójában ikrek. A teória szerint az egykori Thróron és Thráinon kívül csak Thranduil tudta, hogy ki Thorin igazi anyja, aki nem más, mint Tauriel.

"Why do I think Tauriel is Thorin's mother? No reason, really, except to give a deep dramatic irony to the rumored romance between her and Kili in the next film. See, she doesn't know what happened to her children after they were taken from her. Thranduil spirited them out of his kingdom and they were never spoken of again. So when Kili comes around, he reminds her of his grandfather Thrain, whom she loved so many years ago, and so she begins to flirt with Kili." ~ NonSequitur

Thrór nem akarta, hogy féltünde kerüljön a trónra, ezért parancsba adta a fiának, hogy nemzzen még egy gyermeket ("lehetőleg fiút, ha nem túl nagy kérés"). Thráin és felesége tehát Frerinnel ajándékozta meg Erebort, aki annak ellenére, hogy csak másodszülött fiúgyermek volt, Thrór közbenjárásával a trónra kerülhetett volna, ha nem veszti életét az azanulbizari csatában.
Díst csúfnak találták a törpök: magas volt, vékony, és nem rendelkezett arcszőrzettel. Azonban kinek a pap, kinek a papné, mint tudjuk; a nőbe szerelmes lett egy ember, és Dís életet adott két gyermeknek. A férfi meghalt, ezután az asszony Thorinhoz ment a kisfiaival.

Az elmélet:
Dís és Thorin féltündék, Frerin volt egyedül teljes mértékben törp, Kili és Fili ereiben egyaránt csörgedezett tünde-, törp- és embervér.

Ellenérv:
Ez a teória még kevésbé támaszkodik az eredeti könyvre, mint az A) verzió. Tauriel létjogosultsága megkérdőjelezhető, így az egész indoklás instabil lábakon áll.
Ugyanakkor érdekes elképzelés, és mivel Tolkien semmit sem árult el a Durinok múltjáról (az évszámoktól eltekintve), akár ésszerű is lehet.


C) verzió

Nagyban hasonlít az A) verzióhoz. Abból indul ki, hogy mivel Thorin nem rendelkezik a tündékre jellemző tulajdonságokkal (mint amik a Kili és Fili tündeségét alátámasztó bekezdésben kerültek felsorolásra), így ő vélhetően félig ember, magasságát és arcvonásait tekintve.

Az elmélet:
Thorin félig ember, Dís és Frerin teljes mértékben törpök. Fili és Kili félig tündék, félig törpök. Ez elképzelhetőbb az A) verziónál, mivel a Tolkientól származó jegyzetek is alátámasztják, hogy a törpök  jó kapcsolatot ápoltak az emberekkel, és gyakorta találkoztak.

Ellenérv:
Ez a teória nem magyarázza meg, hogy miért gyűlöli egymást ennyire Thranduil és Thorin. Így továbbra is megmarad egy fekete folt a történet kapcsán.


D) verzió

A törpök csak egyszer lesznek szerelmesek egész életükben, akkor viszont nemre, korra, fajra való tekintet nélkül. Az elképzelés szerint Kili és Fili Dís és Thorin gyermekei.
A teória hívei ezzel támasztják alá a három férfi közt lévő bensőséges kapcsolatot.

Az elmélet:
Thorin és Dís gyermekei Kili és Fili, mind a négyen teljes mértékben törpök.

Ellenérv:
Így nem kapunk választ arra a kérdésre, hogy a testvérpár, valamint Thorin miért nem mutatnak külső jegyeikben jelentős hasonlóságot a többi törppel. Ráadásul ha valóban ez lenne a helyzet, az említett "bensőséges kapcsolatnak" is szorosabbnak kéne lennie.Hogy ki melyik teóriában hisz, ízlés kérdése, mert Tolkien nem adott semmilyen kapaszkodót ezzel kapcsolatban. Szerencsére a fanok, olvasók mindig készen állnak arra, hogy elméletek gyártsanak olyan dolgokról, amiről az író elfelejtett, vagy egyáltalán nem akart.

~*~
Ti melyik verziót tartjátok elképzelhetőnek?

BaO2 lélekhasítóan témába vágó novellafüzére: Változatok apára
Források:          

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Mi jár a fejedben?